Từ một xí nghiệp với quy mô nhỏ, hiện nay Tổng công ty 28 (AGTEX28)  đã phát triển cả bề rộng và chiều sâu, trở thành một tổng công ty kinh doanh đa ngành với quy mô lớn, mức tăng trưởng cao liên tục. Hiện nay tổ chức của tổng công ty bao gồm 8 phòng nghiệp vụ, 7 xí nghiệp, 3 chi nhánh và 14 công ty con, công ty liên kết với gần 1 vạn cán bộ công nhân và người lao động trong đó có nhiều người có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao, thực sự là những đôi bàn tay vàng của ngành dệt may quân đội.