Đền Chòi tọa lạc tại xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy, cách thành phố Thái Bình 30km về phía Đông Bắc. Đền thờ hai vị thần là Trần Đông và Trần Điểm có công đánh giặc Xích Tụy thời vua Hùng. Ngày 6 tháng Giêng năm 1288, đội quân nhà Trần dưới tài chỉ huy của Phạm Ngũ Lão đã đánh trận thủy chiến ở cửa Đại Bàng làm cho 300 chiến thuyền quân Nguyên tan tành, mở đầu cho chiến dịch phản công đánh đuổi giặc ngoại xâm do Thoát Hoan và Ô Mã Nhi cầm đầu sang cướp nước ta lần thứ ba. Ngoài giá trị lịch sử, đền Chòi còn là di tích mang đậm nét kiến trúc nghệ thuật của các triều đại phong kiến và là nơi cầu bình an, may mắn của người dân trong và ngoài tỉnh Thái Bình.