Đánh bắt hải sản bằng phương tiện thô sơ khá phổ biến với cư dân các địa phương ven biển nước ta. Chúng ta đã từng biết đến cà kheo ở miền Bắc, lưới dù ở miền Trung, còn dọc theo các cửa biển vùng đồng bằng sông Cửu Long thì tùy theo mỗi vùng, tùy theo con nước và tùy theo mỗi loại cá mà có các hình thức đánh bắt khác nhau rất phong phú và đa dạng. Đối với những bãi bồi ven biển Tây Nam Bộ thì đạp mong là một nghề, một nét văn hóa đặc trưng.