Mỗi vùng biển dọc dài đất nước đều mang trong mình lịch sử từ thuở khai hoang, lập làng và chứa đựng trong mình những giá trị văn hóa dân gian độc đáo riêng có, phản ánh tâm hồn, suy nghĩ, ước mong của mỗi con người. Giờ đây có nhiều loại hình văn hóa nghệ thuật dân gian truyền thống phải đối mặt với nguy cơ bị mai một nhưng vẫn còn những người nặng lòng với nghệ thuật dân gian, hàng ngày cất lên tiếng đàn, tiếng hát mà cha ông mình truyền lại để làn điệu dân ca truyền thống của quê hương xứ biển vẫn tiếp tục được gìn giữ.