Trong những năm gần đây thời tiết phức tạp, khó lường phát sinh ra rất nhiều các dịch bệnh. Bước vào mùa rét năm nay các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp trong chống rét cũng như các loại dịch bệnh trong đó có các loại dịch bệnh có thể xảy ra trong mùa rét đậm, rét hại.