Chuột thí nghiệm thường được gọi là chuột bạch, được sử dụng phổ biến trong các thí nghiệm khoa học. Chuyên ngành y khoa cũng đã sử dụng chuột thí nghiệm để phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo, chữa bệnh. Trong chương trình "Quân y đời sống" tuần này xin mời quý vị và các đồng chí cùng tìm hiểu về những nhiệm vụ và trọng trách của loài chuột này trong hoạt động nghiên cứu và bào chế thuốc chữa bệnh.