Trẻ em và học sinh chiếm 1/4 dân số cả nước. Trẻ em được chăm sóc, giáo dục tốt sẽ quyết định chất lượng nguồn nhân lực và sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Tuy nhiên, môi trường trường học lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh dịch bệnh cho trẻ em và học sinh. Vì vậy, cần thiết phải nâng cao sức khỏe và phòng chống bệnh tật học đường cho nhóm đối tượng này. Muốn vậy, y tế trường học cần chú trọng nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe, phòng bệnh cho các em. Trong nhiều năm qua, Bệnh viện Nhi Trung ương đã thường xuyên phối hợp với các trường tiểu học, trung học cơ sở tổ chức nhiều hoạt động bổ ích, thiết thực nhằm nâng cao vai trò và chất lượng của y tế học đường.