Vệ sinh phòng dịch là một trong năm mặt công tác của ngành quân y được đặc biệt chú trọng nhằm góp phần nâng cao sức khỏe bộ đội, giữ vững tỷ lệ quân số khỏe cao, không để dịch bệnh phát sinh, phát triển. Để hiểu rõ hơn về công tác phòng chống dịch bệnh, cũng như tầm quan trọng của dịch bệnh này trong thời điểm giao mùa. Xin mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi chương trình "Quân y và đời sống - Quân đội chủ động phòng dịch giao mùa".