Chương trình Cuối tuần với QPVN - Số 145 có những nội dung chính sau đây:

- Ý kiến của khán giả sau khi xem chương trình "Sự kiện góc nhìn: Cảm xúc tháng mười".

- Mục Sau ống kính sẽ là hậu trường sản xuất của chương trình Chiến binh sao vàng.