Mời quý vị khán giả và các đồng chí đón xem chuyên mục Cuối tuần với QPVN - Số 136 phát sóng trên Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam.