Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, chúng ta vẫn tập trung củng cố quốc phòng, an ninh, chủ quyền và lợi ích quốc gia - dân tộc, đây là khẳng định của Thủ tướng Phạm Minh Chính khi báo cáo và trả lời chất vấn trước Quốc hội trong ngày hôm nay (12/11).