Với việc được Thượng viện Australia thông qua, thì Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTTP đang tiến gần hơn tới ngưỡng cửa thực thi, cho đến nay đã có rất nhiều những bước thăng trầm trong vòng đàm phán của hiệp định. Chương trình “Người quan sát” xin dành toàn bộ thời lượng để phân tích về hiệp định này.