Trải qua 1 tháng đầu tiên trong quân ngũ, với sự chỉ bảo tận tình của chỉ huy các cấp và nỗ lực cố gắng rất lớn của bản thân, hiện nay các chiến sĩ mới tại Tiểu đoàn huấn luyện chiến sĩ mới Sư đoàn Không quân 372 đã quen với nếp sống tập thể; và có bước trưởng thành, rắn rỏi hơn. Sự thay đổi của bản thân qua từng ngày sẽ là động lực giúp mỗi chiến sĩ thêm yên tâm, gắn bó với đơn vị, vượt mọi thử thách để hoàn thành tốt nhiệm vụ.