Đặc biệt tinh nhuệ được rèn luyện qua nhiều nhiệm vụ đặc thù, những năm qua, bộ đội Đặc công đã có cơ hội đến với nhiều sân chơi lớn và nhiệm vụ quốc tế. Sức bền, kỹ năng tác chiến sắc bén cùng khả năng chịu đựng khó khăn gian khổ giúp chiến đấu viên đặc công đáp ứng được yêu cầu cao trong các nhiệm vụ mới.