Quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh sẵn sàng chiến đấu dịp nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, những ngày qua cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai chặt chẽ, quyết liệt các nhiệm vụ; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tổ chức cho bộ đội nghỉ lễ vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao. Theo dõi nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động bất ngờ, nhất là trên các địa bàn chiến lược, trọng điểm, trên không và trên biển, các tỉnh, thành phố lớn.