Ngay từ trước khi bước vào dịp nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã chủ động triển khai rà soát, điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn kiện, phương án tác chiến, trọng tâm là kế hoạch chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ các mục tiêu quan trọng tại địa bàn. Công tác canh trực và duy trì luyện tập phương án sẵn sàng chiến đấu luôn được các đơn vị duy trì nghiêm túc, sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ trong mọi tình huống.