Phóng sự ảnh - Số 2987: Gói bánh chưng xanh cùng người nghèo ăn Tết.