Phóng sự ảnh - Số 2983: Tết truyền thống của dân tộc H'Mông.