Phóng sự ảnh - Số 2979: Tục dựng cây nêu ngày Tết của người Mường xứ Thanh.