Phóng sự ảnh - Số 2981: Độc đáo Tết truyền thống của người Tày.