Bản tin Trưa ngày 19/03/2023 có những nội dung chính sau đây:

- Vinh danh những tác phẩm truyền hình xuất sắc.

- Lực lượng tác chiến điện tử Quân khu 1 đặt yêu cầu cao trong huấn luyện.

- Phát triển du lịch từ đặc sản núi rừng.