Bản tin Trưa ngày 17/03/2023 có những nội dung chính sau đây:

- Vị tướng “Hai Mạnh” – người con ưu tú của quê hương Nghệ An.

- Báo chí Việt Nam “đoàn kết, chuyên nghiệp, văn hóa, sáng tạo”.

- Vì sao thông tin phụ huynh và học sinh bị rò rỉ?