Bản tin Trưa ngày 13/03/2023 có những nội dung chính sau đây:

- Đẩy nhanh tiến độ bàn giao đất quốc phòng đề xây dựng nhà ga T3 Tân Sơn Nhất.

- Thành phố Hồ Chí Minh quy định mới bước đầu gỡ vướng khi mua sắm thiết bị y tế.

- Hàn Quốc và Hoa Kỳ bắt đầu cuộc tập trận "Lá chắn tự do".