Bản tin Trưa ngày 15/03/2023 có những nội dung chính sau đây:

Triển lãm về Đại tướng Chu Huy Mân.

- Xây dựng tinh thần võ đạo cao đẹp qua Giao lưu võ thuật.