Bản tin Quốc tế ngày 18/11/2021 có những nội dung chính sau đây:

- Nhật Bản kêu gọi Hoa Kỳ tham gia CPTPP.

- EU thành lập lực lượng quân sự chung vào năm 2025.

- Tổng thống Hoa Kỳ thăm nhà máy sản xuất ô tô, lái thử xe Humer.