Bản tin Quốc tế ngày 11/11/2021 có những nội dung chính sau đây:

- EU thúc đẩy học thuyết quân sự mới.

- Nga chú trọng trí tuệ nhân tạo trong phát triển vũ khí.

- Hoa Kỳ và Trung Quốc đạt thỏa thuận hợp tác chống biến đổi khí hậu.

- Tín đồ Hindu Ấn Độ cầu nguyện trên sông bất chấp ô nhiễm.