Bản tin Quốc tế ngày 09/11/2021 có những nội dung chính sau đây:

- Biên giới Hoa Kỳ - Mexico mở cửa trở lại.

- Eurozone tìm cách thúc đẩy tăng trưởng.

- Iran yêu cầu Hoa Kỳ cam kết tuân thủ thỏa thuận hạt nhân.