Bản tin Quốc tế ngày 14/11/2021 có những nội dung chính sau đây:

- Hoa Kỳ - Trung Quốc tổ chức hội nghị thượng đỉnh trực tuyến.

- Hacker tấn công hệ thống FBI.

- Hoa Kỳ đóng tàu sân bay cho Pháp.