Bản tin Quốc tế ngày 06/11/2018 có những nội dung chính sau đây:

- Iran phô trương sức mạnh quân sự.

- Quân đội Na Uy tập trận vùng hàn đới.

- Hoa Kỳ bước vào cuộc bầu cử Quốc hội giữa kỳ.

- Hollywood vận động người trẻ tuổi đi bầu cử.