Bản tin Quốc tế ngày 05/11/2018 có những nội dung chính sau đây: 

- Thị trưởng Hoa Kỳ bị ám sát ở Afghanistan.

- Trung Quốc kỳ vọng vào hội trợ nhập khẩu Quốc tế.

- Hệ thống đường hầm lưu giữ ký ức chiến tranh Thế giới I.

- Pháp bắt đầu tuần lễ kỷ niệm 100 năm kết thúc Thế chiến I.