Bản tin Quốc tế ngày 30/10/2018 có những nội dung chính sau đây: 

- Hoa Kỳ điều 5.200 quân bảo vệ đường biên giới với Mexico.

- Những người lưu giữ ký ức về Thế chiến I.

- Thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ từ chức vào năm 2021.

- Công chúa Nhật Bản kết hôn với thường dân.