Bản tin Quốc tế ngày 02/11/2018 có những nội dung chính sau đây:

- Chính phủ Yemen sẵn sàng nối lại đàm phán hòa bình.

- Binh sĩ Nga sẵn sàng chiến đấu tại Bắc Cực.

- Brazil sẽ chuyển đại sứ quán tại Israel tới Jerusalem.

- Kỳ vọng về thống đốc nữ da màu đầu tiên của Hoa Kỳ.