Cuộc sống thường nhật với bao vất vả, mưu sinh đôi khi khiến cho con người ta trở nên bàng quang hơn. Ai ai cũng mong muốn chăm lo và mưu cầu riêng cho mình. Chính vì vậy, những cống hiến thầm lặng, không biết mệt mỏi của những con người tận tụy với nghề thật đáng quý và đáng trân trọng. Họ không màng danh vọng, không mưu cầu riêng, họ xứng đáng là những người anh hùng có thật được cộng đồng tôn vinh.