Mỗi người sinh ra đều có những ràng buộc, trách nhiệm với gia đình và xã hội. Những ràng buộc đã mặc định họ phải khẳng định giá trị của bản thân mình trên những nấc thang không có điểm dừng của sự thành công và đóng góp cho cộng đồng. Những ràng buộc này định hình nên sự phát triển của bất kì một quốc gia hay xã hội nào. Trong cuộc sống hiện đại, những kỳ vọng vào mỗi người lại càng trở nên mạnh mẽ, điều này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến quan niệm và thái độ với cuộc sống của mỗi cá nhân. Tuy nhiên có những người lại lựa chọn một cuộc sống khác, một cuộc sống bình lặng, ít ham muốn, họ cảm thấy thỏa mãn với những điều mình đã có ít nhất là với những biểu hiện từ bên ngoài. Điều may mắn là cuộc sống phong phú này chấp nhận họ như những màu sắc rất riêng. Họ không làm tổn hại đến ai nhưng những lớp vỏ bọc an toàn của họ được tạo lập bởi những thói quen lập lại, ít có xáo trộn trong cuộc sống, công việc, sở thích. Mọi thứ xung quanh họ trôi đi trong một nhịp điệu rất thông thường của đời sống.