Chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Ấn Độ đã đạt hiệu quả cao và mang tính thực chất, trong đó hai bên đã ký kết 28 thỏa thuận, biên bản ghi nhớ, gồm 9 thỏa thuận liên chính phủ và 18 thỏa thuận giữa các doanh nghiệp.