Phóng sự ảnh - Số 2410: Ấm tình quân dân trong mùa dịch.