Phóng sự ảnh - Số 2405: "Những giọt máu tình nghĩa trong mùa dịch".