Phóng sự ảnh - Số 2400: "Trường Quân sự Quân đoàn 3 - 55 năm xây dựng và trưởng thành".