Phóng sự ảnh - Số 2403: "Sẵn sàng tiếp nhận, bảo quản vắc xin phòng dịch".