Ở bản tin trước chúng tôi có đề cập đến việc chuyển đổi số trong nông nghiệp đã giúp người dân thay đổi phương pháp nuôi trồng, để nâng cao chất lượng và năng suất. Không chỉ dừng lại ở đây, mà việc tiêu thụ nông sản cũng có những bước tiến lớn, khi các sản phẩm nông nghiệp tiêu thụ qua sàn giao dịch thương mại điện tử, giúp cho người nông dân bán được các sản phẩm một cách nhanh nhất và giá tốt nhất. Đặc biệt là phạm vi bán hàng không bị giới hạn bởi khoảng cách địa lý như trước đây.