Trong ngày 15/9, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành lọc ảo lần thứ sáu, lần cuối cùng trong quy trình xét tuyển để trả danh sách thí sinh trúng tuyển về cho các trường đại học. Dự kiến trong 3 ngày 15, 16, 17/9, các trường đại học trên cả nước sẽ công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2022.