Nhằm mục đích tái sinh vòng đời của quần áo, tủ quần áo không đồng Reshare đã ra đời. Điều đặc biệt tủ quần áo này hoạt động theo hình thức trực tuyến. Đến nay hơn 50 tấn quần áo đã được tiếp nhận và con số ấy vẫn không ngừng tăng lên, bởi những tiện ích của tủ quần áo mới lạ này.