Việt Nam tăng 7 bậc về chỉ số sẵn sàng trí tuệ nhân tạo - Đây là kết quả vừa được công bố trong báo cáo “Chỉ số sẵn sàng AI của chính phủ năm 2022” do Oxford Insights (Vương quốc Anh) thực hiện.