Tại Ba Lan, món ăn chính trong đêm Giáng sinh không phải vịt hay gà tây là mà cá chép. Năm nay, lạm phát khiến giá cá tăng cao, nhưng nhiều người vẫn cố gắng duy trì món ăn truyền thống này.