Ước tính khoảng 60% diện tích Hoa Kỳ đã phải đối mặt với hiện tượng thời tiết mùa Đông khắc nghiệt, trải dài từ vùng Ngũ Đại Hồ ở gần Canada đến khu vực Rio Grande ở biên giới Mexico.