Những nội dung chính có trong chương trình 8 Phim phát sóng ngày 01/8/2021:

- Review phim Kung Fu Panda

- Trò chuyện với MC Thanh Mai