Liên quan đến chiến dịch tiêm chủng Vaccine lớn tại TP.HCM, trong bối cảnh mỗi ngày thành phố ghi nhận hàng chục ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng. TP.HCM đã nhanh chóng chuẩn bị cơ sở vật chất như nhà thi đấu, trường học làm địa điểm tiêm đại trà.