Để nâng cao năng lực bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, hành lang pháp lý cho việc thực hiện nhiệm vụ tác chiến không gian mạng cần được tiếp tục hoàn thiện; cùng với đó là việc nghiên cứu, xây dựng nghệ thuật quân sự về tác chiến không gian mạng. Đó là một số nội dung được nhấn mạnh tại buổi kiểm tra và làm việc của Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng với Bộ tư lệnh 86 diễn ra vào sáng ngày 24/6.