Sáng nay gày 21/06, tại Đà Nẵng, Quân chủng Phòng không - Không quân đã tổ chức diễn tập chỉ huy tham mưu một bên 2 cấp trên bản đồ có một phần thực binh cho các đơn vị miền Trung.