Trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh hiện đã có hàng chục ca lây nhiễm Covid - 19. Trước tình hình đó, cùng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Hà Tĩnh đã và đang ngày đêm khắc phục khó khăn phối hợp với các lực lượng tham gia kịp thời có hiệu quả các nhiệm vụ, thực sự là lực lượng xung kích đi đầu trong thực hiện phòng chống dịch Covid - 19.